Regulamin sklepu “Ja” Doskonały

Twój Sklep Doskonały prowadzi: Andrzej Wojtyniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą “Life & Business Solutions” Andrzej Wojtyniak, ul. Wileńska 35/37/28, 95-200 Pabianice, NIP 7282377238, REGON 380669295, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;