Dodatkowe informacje

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ‘Life & Business Solutions’ Andrzej Wojtyniak, ul. Wileńska 35/37, lok. 28, 95-200 Pabianice NIP 7282377238, REGON w celach związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą transakcji w ramach sklepu administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy.

Zgadzam się na wystawienie i doręczenie przez ‘Life & Business Solutions’ Andrzej Wojtyniak, ul. Wileńska 35/37, lok. 28, 95-200 Pabianice NIP 7282377238, REGON , faktury elektronicznej i udostępniam w tym celu adres elektroniczny.

Zgadzam się na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od ‘Life & Business Solutions’ Andrzej Wojtyniak, ul. Wileńska 35/37, lok. 28, 95-200 Pabianice NIP 7282377238, REGON na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.) i udostępniam w tym celu adres elektroniczny.